SI DIN MENING

Velg en forside til postkortet du vil sende

Redd Barna samler elevers meninger, for å kunne lage bedre læremidler og kunne påvirke voksne som bestemmer. Vi lager rapporter og informasjon til blant elever, lærere og politikere. Dette er anonymt og du vil ikke bli gjenkjent. Det er frivillig å svare. Vi samler inn fornavn, alder og fylke, for å kunne vise hva barn i ulike aldersgrupper fra hele Norge mener. Det er til stor hjelp for Redd Barna om du svarer!